tổ chức VietAbroader, tags của Dịch vụ Việt Mỹ

, Trang 1

Vì sao xin visa đi Mỹ lúc rất dễ, khi cực khó?

Vì sao xin visa đi Mỹ lúc rất dễ, khi cực khó?

'Khi phỏng vấn, người xin visa cũng chỉ có vài phút, và tất cả ngôn ngữ cơ thể (cử chỉ, thái độ...) sẽ được phân tích sát sao. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu đáng nghi ngờ nào, dù là vô tình hay cố ý, khả năng rớt visa sẽ... rất cao'.

tổ chức VietAbroader, tags của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về tổ chức VietAbroader, Trang 1

Dịch Vụ Việt Mỹ Quận Cam, California - DichVuVietMy.com