Thành phố Cypress, tags của Dịch vụ Việt Mỹ

, Trang 1

Thành phố Cypress, Quận Cam, California

Thành phố Cypress, Quận Cam, California

Cypress là một thành phố ngoại ô toạ lạc tại vùng phía Bắc của hạt Orange (Quận Cam), miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, thành phố có 47.802 dân.

Thành phố Cypress, tags của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Cypress, Trang 1

Dịch Vụ Việt Mỹ Quận Cam, California - DichVuVietMy.com