luật định cư Hoa Kỳ, tags của Dịch vụ Việt Mỹ

, Trang 1

Các loại chiếu kháng VISA và luật định cư Hoa Kỳ

Nổi bật Các loại chiếu kháng VISA và luật định cư Hoa Kỳ

Các loại chiếu khán cho phép nhập cảnh Hoa Kỳ tạm thời (Temporary Visas) bao gồm: Loại chiếu khán B-1 Visa (Temporary Business Visitor), B-2 Visa (Temporary Visitor For Pleasure), C Visa, E-1 và E-2 Visas, F-1 Visa cho du học sinh, H Visa (Temporary

luật định cư Hoa Kỳ, tags của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về luật định cư Hoa Kỳ, Trang 1

Dịch Vụ Việt Mỹ Quận Cam, California - DichVuVietMy.com