lần đầu du học mỹ, tags của Dịch vụ Việt Mỹ

, Trang 1

Những cú sốc đầu tiên khi du học Mỹ

Những cú sốc đầu tiên khi du học Mỹ

Chuyện học hành là thứ khiến sinh viên Việt Nam sốc nhất. Có sinh viên, như tôi, phải mất hết một học kỳ mới bắt được nhịp điệu chung với mọi người. Có bạn mất nhiều thời gian hơn, thậm chí gãy gánh giữa đường, không cán đích tốt nghiệp'.

lần đầu du học mỹ, tags của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về lần đầu du học mỹ, Trang 1

Dịch Vụ Việt Mỹ Quận Cam, California - DichVuVietMy.com