Thành phố Newport Beach, tag của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Newport Beach, Trang 1


.
Thành phố Newport Beach, Quận Cam, California

Thành phố Newport Beach, Quận Cam, California

Newport Beach là một thành phố tại quận Cam, 10 dặm (16 km) về phía nam trung tâm Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ.