Thành phố Irvine, tag của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Irvine, Trang 1


.
Thành phố Irvine, Quận Cam, California

Thành phố Irvine, Quận Cam, California

Irvine là một thành phố tại quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng Đại Los Angeles.