Thành phố Garden Grove, tag của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Garden Grove, Trang 1


.
Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California

Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California

Garden Grove là một thành phố có trung tâm nằm giữa phần phía bắc của Quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ.