Thành phố Cypress, tag của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Cypress, Trang 1


.
Thành phố Cypress, Quận Cam, California

Thành phố Cypress, Quận Cam, California

Cypress là một thành phố ngoại ô toạ lạc tại vùng phía Bắc của hạt Orange (Quận Cam), miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, thành phố có 47.802 dân.