Thành phố Costa Mesa, tag của Dịch vụ Việt Mỹ, nội dung mới nhất về Thành phố Costa Mesa, Trang 1


.
Thành phố Costa Mesa, Quận Cam, California

Thành phố Costa Mesa, Quận Cam, California

Costa Mesa là một thành phố lớn thứ 8 tại quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng Đại Los Angeles.